Familie & vrienden

Voor wiens familielid of vriend(in) in contact is gekomen met een dwingende, gesloten groep, en wil begrijpen wat er met hun dierbare is gebeurd. Een belangrijke vraag is: Hoe kun je het contact behouden? Meer inzicht in hoe deze groepen te werk gaan, kan het verschil uitmaken.


Wat kun je als gezin, familie of vriend doen?
In het begin vermoedde je waarschijnlijk niets. Zeker als je nog nooit gehoord had van de groep waar je familielid of vriend mee in contact is gekomen. Het eerste contact met de groep leek zo onschuldig, liefdevol en hoopgevend. Je zag misschien zelfs positieve, grote veranderingen, zoals het stoppen met drugsgebruik of andere ongezonde leefgewoonten. Of je zag plotseling meer betrokkenheid bij allerlei maatschappelijke problemen, vrijwilligerswerk of meer bewustwording en structuur in het dagelijkse leven. In het begin werkten de enthousiaste verhalen misschien aanstekelijk. Hierdoor grijpen de ouders/ familie/ vrienden van nieuwbakken leden van gesloten, dwingende groepen niet meteen in. Het lijkt aanvankelijk zo onschuldig.

 

Maar dan beginnen de groepsactiviteiten, onbuigzame overtuigingen en groepsidealen ze volledig op te slokken. Zelfs de eens zo hechte familie- en vriendschapsbanden blijken niet opgewassen tegen de groeiende groepsdruk. De alarmbellen gaan pas af als blijkt dat er alleen nog ruimte is voor de nieuwe ‘waarheid’.

 

Veel voorkomende vragen:

Wat kun je nog doen om het contact met het familielid of de vriend te behouden? Hoe kan meer inzicht in de dynamiek van de schadelijke groep bijdragen aan een goede reactie op het gebeuren? Hoe kun je verdere schade aan de relatie voorkomen? Wanneer is interventie nog mogelijk of gewenst?

 

Je bent welkom contact op te nemen, zodat ik met je mee kan denken.