Particulieren

Voor wie is opgegroeid in een sektarische of gesloten groep, ongeacht hoe lang je er deel van hebt uitgemaakt. En voor wie ondersteuning zoekt bij het (her)ontdekken van de eigen identiteit, los van de groep.


FreeChoice staat voor de vrijheid je eigen keuzes en beslissingen te (leren) nemen. Om dit vanuit je hart te kunnen doen, is het belangrijk een eigen identiteit te ontwikkelen. Dit is voor
wie zijn opgegroeid in een dwingende groepscultuur of abusieve relatie niet zo vanzelfsprekend als dat voor anderen is. Wat mensen na hun vertrek zich vaak afvragen: Wie ben ik, zónder de groep? Hoe ga ik vormgeven aan mijn verdere leven?

 

FreeChoice geeft informatie en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met dwingende groepsculturen of relaties, sterk gecontroleerde (religieuze) milieus, Nieuw Religieuze Bewegingen, sektarische groepen, High Control Groups (HCG), geradicaliseerde of extremistische groeperingen.

 

FreeChoice biedt coaching en counselling aan mensen die jarenlang lid waren, en aan wie zijn opgegroeid in zo’n groep. Begeleiding bij de zoektocht naar de eigen identiteit is een belangrijk onderdeel van de gesprekken.

 

Na het verlaten van de schadelijke groep of relatie is er veel vraag naar specifieke informatie over en inzichten in het eigen (sociale) gedrag en de ingesleten denkpatronen en groepsovertuigingen. Deze informatie geeft inzicht in wat er met je is gebeurd, of nog gebeurt, en geeft woorden aan wat je ervaart. Ondanks alle goede bedoelingen van de omgeving is er vaak onbegrip voor hoe jij de dingen ervaart. Velen zien het als een grote uitdaging om de impact van het opgroeien in de groep aan anderen uit te leggen. Zeker wanneer je zelf nog in de war bent van alles. Hoe leg je aan anderen uit wat je zelf nog moeilijk kunt bevatten of onder woorden kunt brengen? Daarbij kunnen verwarring, schaamte, schuldgevoelens, angsten en extreem plichtsbesef je behoorlijk in de weg zitten. Praten met iemand die je achtergrond begrijpt, wordt doorgaans ervaren als een grote opluchting. Puur het ervaren dat je niet ‘gek’ bent, of ‘raar’. Bij dat proces kan ik je helpen.

 

Daarbij biedt FreeChoice desgewenst ondersteuning bij al gestarte trajecten door andere hulpverleners. De ondersteuning is gericht op het inzicht geven in de effecten van het opgroeien in een sektarische omgeving.Of je er in opgegroeid bent of er jarenlang deel van hebt uitgemaakt, begrip en inzicht zijn belangrijk voor je verdere herstel.


Je bent van harte welkom contact op te nemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.